Süreli Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi

Süreli Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi

Hekim - Hasta ilişkisi özel bir ilişkidir.

Bu ilişkinin merkezinde maddi çıkar kaygısı yer almamalıdır.

Her ne kadar hekimlik mesleğini profesyonel olarak yapıyor olsam da,

düzenli olarak gördüğüm hastalarımdan her defasında muayene ücreti almak istemiyorum.

Bu nedenle hastalarımla aramdaki para ilişkisini minimuma düşürecek bir sistem uyguluyorum.

Yılda bir kez, belirli bir ücreti veren hastalar, bir yıl boyunca ücret ödemeksizin muayene olabiliyor, ihtiyaç duydukları her an telefon, mesaj ya da internet ortamında tıbbi danışmanlık alabiliyorlar.

Böylece yineleyen muayenelerde, ücret ödeme sorunu yaşamadan ve aradan para olgusunu çıkartarak, sağlıklı hekim hasta ilişkisi kurabileceğimize inanıyorum.