Sağlık Hizmet Sunumunda Dönüşüm Zorunluluğu

İçinde bulunduğumuz günler ve ne zaman ve nasıl biteceğini öngöremediğimiz Covid19 salgınında en mağdur olan toplum grubu, Covid dışı akut ve/veya kronik hasta grubu oldu.
İnsanların gerek kamu gerekse özelde hekime ve dolayısıyla sağlığa ulaşımları ciddi oranda etkilendi.
Bu süreç, bundan sonra kurulacak hasta-hekim ilişkisinin başka bir yöne evrilmesini zorunlu kılıyor.
Kullanım ve ödeme koşulları belirli kurallara bağlanmış, uzaktan verilebilecek (teletıp) sağlık hizmet sunumu daha ön plana çıkacaktır.