Uykusuzluk

  • Uykusuzluk çeken kişilerin %50’sinde psikiyatrik bir duygudurum bozukluğu mevcuttur.
  • Major depresyonlu hastaların %80’ninde uykusuzluk vardır.
  • Ani başlayana uykusuzlukta genellikle tetikleyici bir neden vardır (kayıp, tıbbi hastalık gibi)
  • Kronik uykusuzlukta genellikle birlikte var olan sorunun tedavisi gerekir ancak, tedavinin başarısız olma şansı yüksektir.
  • Tedavi ilaçla ya da bilişsel davranış tedavisi ile olur.