Prostatit

Prostatitler 4’e ayrılır (NIH):
Akut Bakteriyel Prostatit
Kronik Bakteriyel Prostatit
Kronik Nonbakteriyel Prostatit / Kronik Pelvik Ağrı Sendromu
Asemptomatik İnflamatuar Prostatit

Kronik Prostatitler:

İdrar yaparken veya ejakülasyonda sürekli ağrısı olan veya idrarın mesanede birikmesi ve idrar yapma ile oluşan alt üriner sistem semptomları olan hastalarda kronik prostatitler düşünülmelidir.

Kronik Bakteriyel Prostatit:

Aynı mikroorganizmayla rekürren bakteryel enfeksiyonlar yapar, 4-6 hafta antibiyotik ve nonopiyat ağrı kesici tedavisi gerektirir. Yinelerse yeniden 4-6 hafta antibiyotik tedavisi yapılır(kanıt düzeyi B)

Kronik Nonbakteriyel Prostatit / Kronik Pelvik Ağrı Sendromu:

Kronik bakteriyel prostatite göre çok daha sıktır ve kültürde üreme olmaz veya tutarsız üreme olur(kanıt düzeyi C). 4-6 hafta antibiyotik ve alfa bloker ve nonopiyat ağrı kesici tedavisi gerektirir.(kanıt düzeyi C)
http://www.aafp.org/