Bilgilendirilmiş Onamın Usulü

questionBilgilendirilmiş Onamın Usulü

  • Hastanın anlayabileceği şekilde yeterli ve yazılı bilgi verilmesi
  • Düşünüp, araştırıp karar vereceği süre tanınması
  • Varsa sorularının yanıtlanması
  • Müdahale için görüsünün alınması
  • Kabul ederse tıbbi kurallara uygun girişim yapılması
  • Reddederse durumun belgelenmesi