Hastanın Bilgilendirilme Esasları

information

Hastanın Bilgilendirilme Esasları

* Teşhis
•Sağlık durumu ve düşünülen tanı
* Süreç
•Kendisine uygulanması önerilen tedavinin ne olduğu
•Alternatif tıbbi müdahale usullerinin neler olduğu
* Risk
•Önerilen işlemlerin taşıdığı riskler, yan etkiler.
•Tedavinin reddedilmesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar
* Ekonomik
•Önerilen ve alternatif işlemlerin hastaya mali yönden getireceği yük.
•Diğer sağlık kurumlarında bu işlemlerin yapılıp yapılamayacağı