Ergenlerde Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ile Dijital Medya Kullanımı

2 yıldan fazla izlenen ergenler arasında, daha yüksek dijital medya kullanımı sıklığı ile daha sonraki DEHB belirtileri arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat mütevazi bir ilişki saptanmıştır.

Bu ilişkinin nedensel olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

2587 adolesan (% 63’ü uygun öğrenci;% 54.4’ü kız; ortalama [SD] yaş 15.5 yıl [0,5 yıl]) olan ve başlangıçta anlamlı DEHB belirtileri olmayanlar arasında, ortalama takip süresi 22.6 aydı (çeyrekler arası dağılım aralığı [ IQR], 21.8-23.0, aylar). Yüksek frekansta kullanılan ortalama dijital medya aktivitelerinin ortalama (SD) sayısı 3.62 (3.30); 1398 öğrenci (% 54,1), en sık görülen medya aktivitesi olan sosyal medyayı (% 95 CI,% 52.1-% 56.0) kontrol etme sıklığının yüksek olduğunu göstermiştir. Başlangıçtaki her ek dijital medya aktivitesinde yüksek frekanslı etkileşim, takiplerde DEHB semptomlarına sahip olma oranlarının anlamlı derecede daha yüksek olması ile ilişkiliydi (OR, 1.11;% 95 CI, 1.06-1.16). Bu ilişki ortak değişken uyumundan sonra devam etti (OR, 1.10;% 95 CI, 1.05-1.15). Başlangıçta yüksek frekanslı medya kullanımı olmadığını bildiren 495 öğrenci, takiplerinde ADHD semptomlarının% 4.6’sına karşılık% 4.6’ya, 7’si yüksek frekanslı aktiviteyi bildirenlerin ise% 9,5’ine sahipti (fark;% 4.9;% 95 GA); 14 yüksek frekanslı aktiviteyi bildiren 51 öğrenci arasında% 2.5-% 3.7, vs% 10.5’dir (fark,% 5.9;% 95 GA,% 2.6- %9.2).

Orijinal metin