Tip 2 Diabetes Mellitus’da Bariatrik Cerrahi Mikrovasküler Risk Azaltma İçin Üstündür

Yeni araştırmaya göre, bariatrik cerrahi, tip 2 diyabetli hastalarda normal tedaviye kıyasla mikrovasküler hastalık riskini azaltmıştır.

Gastrik bypass, sleeve gastrektomi veya ayarlanabilir mide bandı dahil olmak üzere bariyatrik cerrahi geçiren bireyler, ameliyattan 5 yıl sonra birkaç mikrovasküler hastalık için daha düşük bir riske sahiptir.

Orijinal metin