Hasta ve Hekim Hakları

Sağlıkta hekim ve hasta sanki iki karşıt grupmuş gibi gösterilmesine karşın, aslında hem sağlık hizmet sunumunda hem de sağlık hizmet alımında istenenler ve hedefler ortaktır.

Bunu farketmek hekim-hasta ilişkilerini daha sağlıklı kılabilir.

HASTA NE İSTER

HEKİM NE İSTER

Sunulan sağlık hizmeti ile ilgili bilgi almak ister.

Sunduğun hizmetin bilinmesini ister.

Sağlık kuruluşu ve personelini seçmek ister.

Kendisine güvenen ve yardımcı olan hasta ister.

Mahremiyetine saygı gösterilmesini ister.

Hasta ile ilgili işlemleri mahremiyet içinde yürütmek ister.

Hastalığı hakkında bilgilenmek ister.

Hasta, hastalığını ve sonuçlarını bilsin ister.

Kendisine yönelik müdahalede rızasının alınmasını ister.

Hastanın tedaviye katılımı için rıza göstermesini ister.

Güvenlik içinde sağlık hizmeti almak ister.

Güvenlik içinde sağlık hizmeti vermek ister.

Kendine yeterli süre ayrılmasını ister.

Hastasına yeterli süre ayırmak ister.

Temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister.

Temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak ister.

Hekim ile arasına parasal engeller girmesin ister.

Hasta ile arasına parasal engeller girmesin ister.

Tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister.

Bilimsel gelişmeleri takip etmek ister.

Sevgi, saygı ve şefkat görmek ister.

Kendine saygılı yaklaşılmasını ve güvenilmesini ister.

Poliklinik kapısında uzun süre beklemek istemez.

Kapıda hasta yığılması olsun istemez.