Sağlık Meslek Mensubuna Uygulanan Şiddet ve İş Kazası

Sağlık meslek mensubuna hasta ya da hasta yakını tarafından uygulanan şiddeti, aşağıdak tanım uyarınca “İş Kazası” olarak değerlendirmek ve İdareye karşı da dava açmak, şiddetin durdurulmasını ve/veya azaltılmasını sağlayabilir.

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, (5510 sayılı Kanunun 13. maddesi)