Hizmet Kusuru

Hizmet kusuru, idarenin yürüttüğü kamu hizmetinin hiç işlememesi, kötü işlemesi veya geç işlemesi sonucu ortaya çıkan ve idarenin ortaya çıkan zararı ödemesini öngören bir sorumluluk türüdür.

İdarenin sorumluluğunun tarihsel gelişim seyrine bakıldığında önceleri, İdarenin sorumluluğu için kusurun ağırlığı şartı aranırken, sonradan basit ya da hafif düzeyde de olsa belli bir kusurun varlığı sorumluluk için yeterli sayılmaya başlanmıştır”.