Görsel Yok

Uykusuzluk

16 Ekim 2015 @ziyagunes 0

Uykusuzluk çeken kişilerin %50’sinde psikiyatrik bir duygudurum bozukluğu mevcuttur. Major depresyonlu hastaların %80’ninde uykusuzluk vardır. Ani başlayana uykusuzlukta genellikle tetikleyici bir neden vardır (kayıp, tıbbi […]

Şeker Hastalığında Bacak Kaybı Göstergeleri

11 Mayıs 2015 @ziyagunes 0

Şeker Hastalarında Bacak Kaybı Göstergeleri Şeker hastalarında iltihaplı ayak-bacak yaralarının amputasyona gideceğini belirten bağımsız faktörler Yara çevresi ödem, Kötü koku, Nonpürülan eksuda, Derin ülser, Pozitif probing kemik testi, Pretibial […]

Görsel Yok

Tanıda Aşırıya Kaçma

11 Mayıs 2015 @ziyagunes 0

Daha Az Uygulama İle Kaliteyi Geliştirmek(çeviri) Detroitte travma hastalarının otopsi derlemesine göre 50lerindeki erkeklerin %45’inde 60larındakilerin de %70’inde prostat kanseri görülmektedir. Bununla birlikte ömür boyu […]

Başağrısında Tehlike İşaretleri

11 Mayıs 2015 @ziyagunes 0

Başağrısında Tehlike İşaretleri Başlangıç: birden-ani, fiziksel aktivite sırasında Hastanın orta – ileri yaşta olması: yeni başlamış ve ilerleyici özellikte başağrısı, özellikle >50 yaş üzeri; Geçmişe […]

İnmede Risk Faktörleri

11 Mayıs 2015 @ziyagunes 0

İnmede Risk Faktörleri Değiştirilemeyen Risk Faktörleri 1. Yaş 2. Cinsiyet (erkeklerde daha fazla ancak, kadında daha mortal) 3. Düşük Doğum Ağırlığı 4. Irk (beyaz ırkta, […]