Görsel Yok

Hasta ve Hekim Hakları

12 Ocak 2015 @ziyagunes 0

Sağlıkta hekim ve hasta sanki iki karşıt grupmuş gibi gösterilmesine karşın, aslında hem sağlık hizmet sunumunda hem de sağlık hizmet alımında istenenler ve hedefler ortaktır. […]

Görsel Yok

Bilgilendirilmiş Onamın Usulü

10 Ocak 2015 @ziyagunes 0

Bilgilendirilmiş Onamın Usulü Hastanın anlayabileceği şekilde yeterli ve yazılı bilgi verilmesi Düşünüp, araştırıp karar vereceği süre tanınması Varsa sorularının yanıtlanması Müdahale için görüsünün alınması Kabul […]

Hastanın Bilgilendirilme Esasları

9 Ocak 2015 @ziyagunes 0

Hastanın Bilgilendirilme Esasları * Teşhis •Sağlık durumu ve düşünülen tanı * Süreç •Kendisine uygulanması önerilen tedavinin ne olduğu •Alternatif tıbbi müdahale usullerinin neler olduğu * […]